Erweiterte Suche
Preis einschränken:

Newsletter

Melden Sie sich jetzt an und erhalten Sie regelmäßig Informationen über neue Produkte, Sonderangebote oder neue Gutscheine.

Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

7,99 EUR*
Details Son Günler

Kara gökte burgaçlan?yor karlar Durmamacas?na sald?r?yor tipi Bazen yaban?l hayvan gibi uluyor Bazen a?l?yor bir çocuk gibiOyun boyunca s?k s?k tekrarlanan bu dizelerle an?yor Mihail Bulgakov, Aleksandr Pu?kin'i. Yaln?zca romanlar?yla de?il, oyunlar ...

9,99 EUR*
Details Alamutun Piri Hasan Sabbah

Cennet..."Bir cennet var ve inananlar için ebedi hayat orada!"Alamut'ta onca zorluklara ra?men korudu?u durmadan geni?letti?i, her geçen gün yeni nebatat ekledi?i... Dillere destan bahçesi... Cennete olan özleminin ifadesi...Yaln?zca bir tasvir!"Ya ...

13,77 EUR*
Details Alevden Küle Eroinle Dans

Eroinle Dans, yaln?zca bir eroin öyküsü de?il. Sigara ve içkiyle ba?lay?p esrar, kokain, sakinle?tirici ya da uyar?c? haplarla süren, uzun, upuzun bir yolun son noktas? eroin. Uyu?turucu için, aile düzeni bozuk gençlerin s???na??d?r, diye yayg?n bir ...

13,99 EUR*
Details Ask, Hayat ve Arayis: Aradigin, Belki Cok Yakinindadir...

A?k ac?s?, yaln?zl?k ve bitmek bilmeyen anlam aray??lar?... A?k, Hayat ve Aray?? adl? bu roman?nda "anlam aray???" temas?n? ele alan Ramis Ç?nar, okurlar?n? maceral? bir yolculu?a davet ediyor. Roman?n kahraman? Mustafa, mutlulu?u ararken farkl ...

319,00 EUR*
Details Functional Hybrid Materials (Materials Science)

Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry: Functional Hybrid Materials Gives an overview of the facets of industrial chemistry, illustrating the superiority of well designed hybrid materials over conventional materials, and their potential ...

115,44 EUR*
Details Chemistry of Hazardous Materials (Hazardous Materials Chemistry)

Chemistry of Hazardous Materials, Sixth Edition, covers basic chemistry for emergency responders, guiding students who are often non-science majors through the process of understanding the chemical properties that make materials hazardous. This text ...